Joanna Bogacz

Kongres przedsiębiorczości – ICE Kraków.