Joanna Bogacz

Zawsze byłam ciekawa: skąd Przedsiębiorcy mają czas⏰?