Protokół zdawczo – odbiorczy – czy i kiedy podpisujemy?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania to tylko jedna z ważnych spraw, o których warto pamiętać podczas przekazywania lokalu nowemu nabywcy. Ostatni, jednak nie mniej ważny – o czym często zapominamy, etap sprzedaży nieruchomości również wymaga załatwienia kilku kwestii formalnych. O czym obie strony – zarówno sprzedawca, jak i nabywca – powinny wiedzieć?

Protokół zdawczo-odbiorczy

Sprzedaż nieruchomości dzieli się na wiele etapów. Jeśli przebrnęliśmy przez wszystkie części, to na horyzoncie mamy już metę – przekazanie nieruchomości nowemu nabywcy.

Wydawałoby się to niezwykle proste, jednak, jak w przypadku każdego etapu sprzedaży nieruchomości, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach, w tym m.in. o sporządzeniu protokółu zdawczo-odbiorczego. Aby sprawa przebiegła bez problemów, zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie kwestie formalne i prawne aż do momentu całkowitego zakończenia transakcji kupna – sprzedaży lokalu. Zatem, o czym warto pamiętać?

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości można spisać na każdym etapie sprzedaży lokalu jeśli posiadamy finanse na zakup nieruchomości. W przypadku starania się o kredyt owy protokół może zostać podpisany dopiero po zawarciu umowy końcowej, gdy nabywca posiada już pieniądze na koncie. Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego nie jest obowiązkowy, ale jego przygotowanie i podpisanie przez obie strony pomoże uniknąć niepotrzebnych waśni i nerwów w momencie przekazywania nieruchomości.

Jeśli nabywca planuje właściwie zabezpieczyć transakcję kupna nieruchomości w zakresie elementów jego wyposażenia, które pozostają po zmianie właściciela, protokół zdawczo-odbiorczy ze szczegółowym opisem umeblowania należy sporządzić przed zawarciem umowy sprzedaży. 

Protokół zdawczo-odbiorczy sformułowany na piśmie po zawarciu umowy sprzedaży lokalu to jedynie dokument, który potwierdza wydanie lokalu i kluczy do niego oraz aktualny stan liczników niezbędny do rozliczenia byłego właściciela u dostawców mediów i umożliwiający podpisanie nowej umowy aktualnemu właścicielowi nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu to przydatny dokument. Stanowi on niezbity dowód na ustalone przy kupnie – sprzedaży decyzje, musi więc zostać sformułowany bardzo precyzyjnie, na wypadek jakichkolwiek problemów prawnych.

Do czego jest nam potrzebny protokół przekazania lokalu?

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu oprócz tego, że jest dokumentem potwierdzającym przekazanie lokalu po zawarciu umowy, opisuje stan ogólny nieruchomości, jego wyposażenie i stan liczników aktualny na moment oddawania nieruchomości nowemu właścicielowi. 

Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy lokalu?

Nie ma jednej ustalonej formy protokołu zdawczo-odbiorczego dla domu, lokalu czy mieszkania, warto natomiast pamiętać podczas jego tworzenia o następujących kwestiach:

  • sporządza się go w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron
  • określa się dokładny adres nieruchomości
  • każda ze stron powinna złożyć podpis na ostatniej stronie protokołu
  • dokument podpisywany jest po zawarciu aktu notarialnego
  • należy wpisać liczbę przekazanych wszystkich kluczy oraz przygotować zaświadczenie z administracji o niezaleganiu z opłatami

Warto też rozważyć zmianę wszystkich zamków po ich otrzymaniu – będziemy mieć wówczas pewność, w kwestii pełnego bezpieczeństwa wszystkich tych pomieszczeń.

Przeczytaj także

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *