Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej zakupu

Zakup nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami. Znalezienie odpowiedniej nieruchomości, organizacja kredytu, zawarcie umowy przedwstępnej, to tylko kilka zadań, które czekają na nabywców.

W przypadku sprzedaży nieruchomości – formalności jest na pewno mniej i nie są one tak skomplikowane. Niemniej, jest wiele czynności, o których wykonaniu musisz pamiętać!

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Jednym z najważniejszych tematów, który musisz wziąć na tapet, jest uregulowanie podatku od sprzedaży nieruchomości. 

Podatek od sprzedaży nieruchomości regulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z prawem: sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej nabycia, wymaga opłacenia podatku w wysokości 19 proc. wartości dochodu.

Pamiętaj, że okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Jeśli zakupiłeś nieruchomość w 2019 roku, to będziesz mógł ją sprzedać dopiero w 2025 roku.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

W 2019 roku zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym zwolnieniu z płacenia podatku od nieruchomości możesz podlegać w sytuacji:

  1. nieruchomość została nabyta w drodze spadku

Nowelizacja wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku spowodowała, że okres, po upływie którego, sprzedamy otrzymaną nieruchomość bez konieczności opłacania podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, jest liczony od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

Oznacza to, że jeśli Twoi rodzice lub dziadkowie nabyli dom czy też mieszkanie, minimum 5 lat przed tym, gdy otrzymałeś go w spadku, to w przypadku sprzedaży, nie musisz opłacać podatku od sprzedaży nieruchomości spadkowej.

Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze darowizny, to sprzedaż nieruchomości odbywa się na zasadach spadkowych.

  1. sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków

W przypadku sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte wcześniej do majątku wspólnego lub wybudowane w trakcie trwania małżeństwa, gdy dojdzie do ich sprzedaży po ustaniu wspólności małżeńskiej, to  5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – ulga podatkowa

Jednym ze sposobów na tzw. uniknięcie konieczności zapłaty podatku dochodowego jest ulga podatkowa. Warunkiem, który należy spełnić, aby skorzystać z ulgi podatkowej, jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dzięki zmianom wprowadzonym w roku 2020 – na spełnienie warunku masz 3 lata.

Jeśli sprzedałeś nieruchomość przed upływem 5 lat i chcesz skorzystać z ulgi – w trybie niezwłocznym poinformuj o tym Urząd Skarbowy składając PIT 39

Czas na poinformowanie Urzędu Skarbowego mija każdego roku, w dniu 30 kwietnia. Do tego czasu masz obowiązek poinformować Urząd o sprzedanej nieruchomości w roku poprzednim.

Jak zdefiniować „wydatki na cele mieszkaniowe”?

Są to koszty związane z:

  • nabyciem budynku, lokalu mieszkalnego, gruntu lub prawa użytkowania wieczystego albo części lub udziału w tych obiektach lub prawa,
  • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie,
  • spłatą kredytu lub pożyczki albo odsetek od nich, jeśli były zaciągnięte przed uzyskaniem dochodu z odpłatnego zbycia na cele związane z nabyciem, adaptacją lub remontem budynków lub lokali mieszkaniowych albo ich części.
  • wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont, a także adaptację własnego budynku, jego części albo własnego lokalu mieszkalnego.

Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe został sformułowany w art. 21 ust. 25 UPDOF. 
Niezmiennie zachęcam Cię do skorzystania z usług specjalisty. Swoją ofertę kieruję do osób zainteresowanych sprzedażą i zakupem nieruchomości. Ofertę znajdziesz TUTAJ.

Przeczytaj także

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *